Werkgever

1 op de 8 werknemers in Nederland combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, of hulpbehoevende ouder is vaak niet iets waar je bewust voor kiest. Veel mensen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon. Mantelzorgers ervaren het betaalde werk buitenshuis vaak als een welkome afleiding. Maar omdat deze combinatie vaak lastig is, overwegen veel mantelzorgers om minder te gaan werken of zelfs helemaal te stoppen.

Veel werkende mantelzorgers zijn van mening dat mantelzorg een privé-aangelegenheid is. Zij vertellen daarom op het werk niets over hun zorgtaken. Terwijl zij regelmatig hun werk plotseling moeten onderbreken voor mantelzorggerelateerde taken.

Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden en deze combinatie goed mogelijk te maken, is mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid erg belangrijk. Niet alleen voor de werkende mantelzorgers, maar ook voor werkgevers.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid? Er zijn toch diverse verlofregelingen om werk en zorgtaken te combineren? Klopt! Maar omdat mantelzorg vaak langdurig en intensief is, zijn verlofregelingen soms maar een deel van de oplossing.
Meestal zijn aanvullende maatwerkoplossingen noodzakelijk om te komen tot een betere balans tussen werk en privé voor de mantelzorger omdat elke mantelzorgsituatie anders is. Voor de één is dat flexibele aanvangstijden of thuiswerken, voor een ander is dat (tijdelijk) minder of helemaal niet werken, of een eenvoudiger takenpakket. Ook telefonisch bereikbaar zijn voor het thuisfront of in werktijd wat regelklussen mogen doen kan een oplossing zijn. Op deze manier wordt gewerkt aan een cultuur waarin mantelzorgers werk én zorgtaken kunnen combineren.

Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Het is een onderdeel van het huidige personeelsbeleid. Het draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben om de combinatie van betaald werk met vaak zeer intensieve zorgtaken te combineren. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid begint met bewustwording en het bespreekbaar maken van de combinatie werk en mantelzorg. Ook het bekend maken en actief toepassen van (wettelijke) verlofregelingen hoort daarbij.

Goed werkgeverschap
De komende jaren zal het door de ontgroening en vergrijzing lastiger worden voor werkgevers goed personeel aan te trekken en te behouden. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid geeft werkgevers een kans werknemers aan te trekken die (niet) meer werken door het niet kunnen combineren van werk en zorgtaken. Een werkgever met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid heeft hiermee een voorsprong op werkgevers die dit niet hebben. Oftewel, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid maakt het verschil!

Wat kan het Centrum Mantelzorg voor uw organisatie betekenen?
Het Centrum Mantelzorg kan uw organisatie helpen bij beleidsontwikkeling op het gebied van mantelzorg. Maar kan ook de werkende mantelzorgers binnen uw organisatie ondersteunen en voorzien van advies.

Beleidsontwikkeling
Wilt u ook mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid invoeren in uw organisatie? Het Centrum Mantelzorg beschikt over ervaren arbeid&organisatie adviseurs die u hierover kunnen adviseren en kunnen helpen bij de implementatie. Onze adviseurs doen dit in samenwerking met de afdeling P&O van uw organisatie. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een werkconferentie Arbeid&Mantelzorg

Ondersteuning werkende mantelzorgers
De consulenten mantelzorg van het Centrum Mantelzorg kunnen de mantelzorgers binnen uw organisatie ondersteunen en adviseren. Zowel op het gebied van privé-omstandigheden als wanneer het gaat om het combineren van werk en mantelzorg. Maar ook voor advies of ondersteuning over bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget (PGB), de indicatiestelling voor zorg en voorzieningen, de voorzieningen voor gehandicapten, bemiddeling van instanties en het overnemen van regeltaken kan de mantelzorger bij onze consulenten terecht. Onze consulenten zijn betrokken, hebben veel ervaring en zijn op de hoogte van alle regelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken.

Wat levert het op?
Voor werkgevers is het zeker de moeite waard om aandacht te besteden aan mantelzorg. De voordelen van het voeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor uw organisatie zijn:


Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Of wilt u weten wat het Centrum Mantelzorg voor uw organisatie kan betekenen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag. 

Bron: www.werkenmantelzorg.nl