Respijtvoorzieningen

Respijtzorg is niet alleen goed voor de mantelzorger maar ook voor de zorgvrager. De mantelzorger krijgt een beetje tijd voor zichzelf en de zorgvrager komt in contact met anderen. Dat is niet alleen leuk maar geeft ook nieuwe energie. Naast het gebruik maken van respijtzorg in huis zijn er ook verschillende mogelijkheden van respijtvoorzieningen buitenshuis. Deze respijtvoorzieningen buitenshuis voor de zorgvrager zijn onderstaand weergegeven.

Logeerhuizen
Logeermogelijkheden voor een weekend, voor enkele dagen in de week of langer. In een logeerhuis zijn beroepskrachten aanwezig en vrijwillige gastvrouwen en heren, die de gasten ontvangen en hen begeleiden bij het winkelen en andere uitjes.

Zorgboerderijen
Bezoekers kunnen meewerken in het boerenbedrijf. ‘Alles mag maar niets moet’. Het verblijf op een boerderij heeft een therapeutisch effect zonder dat er sprake is van een gerichte behandeling. Wel zijn er beroepskrachten aanwezig om de bezoekers te begeleiden. De voorziening is onder andere geschikt voor licht dementerenden.

Zorghotels
Mensen logeren, zoals in een gewoon hotel, tijdelijk in het zorghotel. Dit kan variëren van één overnachting tot enkele weken. Vanuit het zorghotel gaat de cliënt / gast in principe weer terug naar de eigen thuissituatie. Bij uitzondering gaat de cliënt vanuit het zorghotel naar een andere, permanente zorgvoorziening. Mensen maken individueel of samen met hun partner gebruik van de faciliteiten van het zorghotel.

Dagbesteding
Dagbesteding biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van dagbesteding: van sport tot educatie, van creatieve tot arbeidsmatige activiteiten. Mensen hebben de behoefte om activiteiten te ondernemen. Het geeft betekenis aan het leven.

Dagverzorging
Dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die naast thuiszorg en mantelzorg behoefte hebben aan een gestructureerde dagbesteding buitenshuis. Dagverzorging biedt de deelnemer een prettige invulling van de dag, ondersteunt de thuissituatie en kan helpen het isolement waarin sommige ouderen leven, te doorbreken.

Intervalopnamen
Een tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Intervalopname kan dienen als overbruggingsperiode tussen het ziekenhuis en het eigen huis of als een gewenningsperiode voor permanente opname in een verzorgings- of verpleeghuis.