Meer mensen geven lang en intensief hulp

06-04-2010

Het aantal mantelzorgers is tussen 2001 en 2008 ongeveer gelijk gebleven. Maar het aantal mensen dat lang en intensief hulp geeft en het aantal ernstig belaste mantelzorgers is toegenomen. Zo blijkt uit de SCP-publicatie Mantelzorg uit de doeken die 9 april verscheen.

Het aantal mantelzorgers is tussen 2001 en 2008 ongeveer gelijk gebleven. Maar het aantal mensen dat lang en intensief hulp geeft en het aantal ernstig belaste mantelzorgers is toegenomen. Zo blijkt uit de SCP-publicatie Mantelzorg uit de doeken die 9 april verscheen.

Enkele cijfers:

 • In 2008 gaven 3,5 miljoen mensen hulp aan een hulpbehoevende of zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
   
 • 1,1 miljoen mantelzorgers verleenden in 2008 intensief en langdurig hulp; dit is beduidend meer dan in 2001 (750.000).
   
 • In 2008 voelden ruim 450.000 mensen zich door hun hulpverplichtingen ernstig belast; dit aantal lag in 2001 op 300.000.
   
 • Het aandeel mantelzorgers van 65 jaar of ouder is toegenomen (van 13% in 2001 naar 20% van alle mantelzorgers in 2008).
   
 • Het aantal mensen dat voor zijn of haar partner of kind zorgt is gestegen van 450.000 mantelzorgers in 2001 naar 750.000 in 2008.

www.mezzo.nl

« terug