Samenwerking Tinguely Netwerk en 3 Drentse gemeenten

08-01-2010

Samenwerking Tinguely Netwerk en 3 Drentse gemeenten

Houten, 8 januari 2010 – Per 1 januari 2010 is de afdeling Mantelzorgondersteuning van Icare, bestaande uit 12 Steunpunten Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, op gehouden te bestaan. De mantelzorgondersteuning wordt door het Tinguely Netwerk gecontinueerd. Op deze manier blijft de mantelzorgondersteuning gegarandeerd voor de gemeenten Assen, Tynaarlo en Noordenveld, die deze dienstverlening in 2010 bij het Tinguely Netwerk inkopen.

Op dit moment combineert één op de acht werknemers in Nederland een betaalde baan met mantelzorgtaken (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau). Dat zijn 2,6 miljoen mensen. Zij combineren hun werk met intensieve zorg voor een familielid of kennis. Hiermee vervullen zij een belangrijke en betekenisvolle taak in de samenleving. Zelf ervaren zij dit ook als een fijne en dankbare taak. Het Tinguely Netwerk signaleert echter in toenemende mate dat de combinatie tussen een baan en deze extra zorgtaken voor sommige mantelzorgers lastig is. Om deze reden biedt het netwerk gemeenten en mantelzorgers ondersteuning bij de mantelzorgproblematiek en het overnemen van regeltaken.
Zodoende wordt de balans tussen werk en privé weer hersteld en kunnen mantelzorgers met plezier blijven werken.

Dienstverlening blijft gewaarborgd
De werkzaamheden van Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg worden gecontinueerd via het Tinguely Netwerk vanaf 1 januari 2010. De mantelzorgconsulenten blijven in dienst bij Icare en worden gedetacheerd via het Tinguely Netwerk. Door deze nieuwe constructie verandert er voor gemeenten niets in de dagelijkse ondersteuning en blijft de dienstverlening gewaarborgd. Dit was voor de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo aanleiding om de intentie tot samenwerking met Tinguely uit te spreken.

‘Het Centrum Mantelzorg’
Ook na 2010 is het Tinguely Netwerk voornemens de activiteiten op het gebied van mantelzorgondersteuning voort te zetten, voor reeds deelnemende en nieuwe gemeenten. Naast het leveren van mantelzorgactiviteiten voor het algemeen publiek, in opdracht van gemeenten, wil het Tinguely Netwerk groeien tot het ‘centrum van mantelzorg’. Vanuit dit centrum kan het netwerk gemeenten en ook werkgevers ondersteunen bij het vormgeven van de mantelzorg, brede advisering, levensfasebewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Over Tinguely Netwerk BV
Het Tinguely Netwerk is met haar diverse dochterondernemingen een belangrijke speler in de markt van arbeid en gezondheid. Iedere dochteronderneming heeft haar eigen aandachtsgebied, variërend van fysieke, sociale en psychische interventies, tot consultancy en detachering van medisch personeel.
 

« terug