220.000 Nederlands voelen zich zwaar belast door mantelzorg

29-04-2013

Uit de op 22 april jl. verschenen Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat 1 op de 7 mantelzorgers zich tamelijk zwaar tot zwaar belast voelt.

 

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220.000 personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder 50- tot 65-jarigen bevinden zich de meeste mantelzorgers, maar de 85-plussers geven met 24 uur per week de meeste mantelzorg.

Mantelzorgers die zich zwaar belast voelen geven gemiddeld meer uren zorg: 23 uur ten opzichte van gemiddeld 9 uur door mantelzorgers die zich niet zwaar belast voelen. Vanwege de vergrijzing zal de druk op de mantelzorgers de komende jaren eerder toe- dan afnemen. 

Werkende mantelzorgers
Op dit moment combineert 1 op de 8 medewerkers in Nederland een betaalde baan met mantelzorgtaken. Dat zijn meer dan 2,6 miljoen mensen waarvan bijna de helft in de leeftijd tussen de 45 en 65 jaar. Zij combineren hun werk met intensieve zorg voor een familielid of andere naaste. Deze medewerkers hebben in feite twee banen. In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen. Grote kans dat ook uw organisatie met mantelzorgers te maken krijgt of al heeft.

De combinatie van een baan en de zorg voor een familielid of naaste levert voor bijna de helft van de mantelzorgers problemen op, met overbelasting en soms verzuim als gevolg. Om te voorkomen dat een werkende mantelzorger overspannen raakt of gaat verzuimen, is het belangrijk om op tijd samen in gesprek te gaan om de balans tussen werk en privé te herstellen. De mantelzorgcoach kan hierbij helpen.

Wat is mantelzorg
Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Het gaat hierbij om onbetaalde zorg van meer dan acht uur per week of van minimaal
drie maanden.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

« terug