Tinguely Netwerk nieuwe ambassadeur voor werk en mantelzorg

21-05-2010

Ministerie VWS stimuleert mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat Bunnik, 21 mei 2010 - Tinguely Netwerk is door het ministerie van VWS benoemd tot ambassadeur voor werk en mantelzorg. Zij gaan zich het komend jaar zowel in- als extern inzetten voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Tinguely Netwerk (waar Maetis Ardyn, GIMD, Margolin en Skils onderdeel van uitmaken)helpt werkgevers om werknemers duurzaam inzetbaar te houden en snijdt die expertise graag verder toe op werkende mantelzorgers.

Ambassadeursfunctie
Sandrina Sangers, landelijk projectleider Werk&Mantelzorg, verwijst naar het beleidsspeerpunt van VWS om de combinatie van werk en zorg te verbeteren en de ambitie om het aantal ambassadeurs uit te breiden: “Deze vervullen een voorbeeldfunctie voor het realiseren van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat, doordat zij intern (gaan) werken aan bespreekbaarheid van het thema, het actief toepassen van wettelijke verlofregelingen en flexibel zijn in het bieden van maatwerkoplossingen als flexibele werktijden etc. Daarnaast zetten zij hun eigen netwerken in om ook anderen over de streep te halen.” Op dit moment combineert 1 op de 8 werknemers de betaalde baan met mantelzorgtaken.

Tinguely Netwerk
Het Tinguely Netwerk is met haar diverse dochterondernemingen een belangrijke speler in de markt van arbeid, gezondheid en inzetbaarheid. Het Tinguely Netwerk bestaat uit diverse ondernemingen waaronder Maetis Ardyn (arbodienstverlening), GIMD (bedrijfsmaatschappelijk werk), Margolin (arbeidsdeskundigen) en Skils (psycholgen).
Het combineren van mantelzorg met een baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen of vrijetijdsbesteding blijkt vaak lastig te zijn. Om te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt, is het nodig dat de mantelzorger de zorg af en toe aan iemand kan overdragen. Of hulp krijgt. Daarom heeft Tinguely Netwerk het Centrum Mantelzorg in het leven geroepen.
Ook voor haar eigen medewerkers met mantelzorgtaken vindt Tinguely Netwerk het belangrijk om de combinatie van zorgen en werken mogelijk te maken. Daarom heeft Tinguely Netwerk mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ingevoerd. Om zo preventief te kunnen handelen en medewerkers inzetbaar te houden. Meer informatie is te vinden op www.tinguely-netwerk.nl.

Het Centrum Mantelzorg
Het Centrum Mantelzorg is een professionele organisatie voor alle mantelzorgers. En heeft als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg kan de mantelzorger terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Het Centrum Mantelzorg zet zich in voor mantelzorgers en zorgvragers. Meer informatie is te vinden op www.hetcentrummantelzorg.nl.

Over Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, en HR-adviesbureau Qidos en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het doel van Werk&Mantelzorg is om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat in Nederland te creëren samen met allerlei partijen zoals: werkgevers, de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en Steunpunten Mantelzorg. De ambitie is om over vier jaar een arbeidsklimaat te hebben gecreëerd waarin mantelzorg volledig ingebed is in de maatschappij. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Meer informatie is te vinden op www.werkenmantelzorg.nl.

*Definitie mantelzorger
Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Meer dan 3,5 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger.
 

 

« terug