Grens van mantelzorg bereikt

01-04-2010

De rek is eruit. Het eigen netwerk van familie en vrienden kan volgens het merendeel van de zorgvragers niet nog meer hulp bieden dan het al doet.

De rek is eruit. Het eigen netwerk van familie en vrienden kan volgens het merendeel van de zorgvragers niet nog meer hulp bieden dan het al doet. De grens van wat hun netwerk kan bieden is bereikt. Toch is dat waar het in de vandaag gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen op neer komt.

In de voorstellen van de brede heroverweging wordt flink bezuinigd op de zorg voor kwetsbare burgers:

 • Begeleiding wordt volledig uit de AWBZ geschrapt.
   
 • Zorg die korter dan 6 maanden duurt, wordt niet meer vergoed
   
 • Geen verblijf in een verzorgingshuis als de benodigde zorg licht is.
   
 • Normen voor het verblijf in een psychiatrische instelling worden aangescherpt.
   
 • De norm van gebruikelijke zorg voor persoonlijke verzorging en begeleiding wordt verhoogd.
   
 • Geen zorg voor verstandelijk gehandicapten voor meten met een IW van 70 en hoger.

Dit betekent dat meer van familie en sociale omgeving wordt verwacht voordat men een beroep op de AWBZ kan doen.

De grens is echter bereikt. In Nederland verlenen al 3,5 miljoen mensen hulp aan mensen die zorg nodig hebben. Bij 2,6 miljoen van hen gaat het om langdurige en/of intensieve mantelzorg. Het aantal overbelaste mantelzorgers is gestegen van 300.000 tot 450.000. Dit blijkt uit de publicatie Mantelzorg uit de doeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Negatieve gevolgen arbeidsmarkt
Als door de bezuinigingen een groter beroep gedaan wordt op mensen met mantelzorgtaken zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsparticipatie. 71% van de mantelzorgers onder de 65 jaar combineert zorgtaken met een betaalde baan. In 2007 zijn tussen de 50.000 en 100.000 mantelzorgers (tijdelijk) gestopt met werken of zijn minder gaan werken vanwege het verlenen van mantelzorg.

www.mezzo.nl
 

« terug